Genopdag din 

autentiske, indre power


Oplev hvordan Breathwork og Coaching kan hjælpe dig med at slippe gamle mønstre

og genfinde dit autentiske jeg...


...og få mere ro, balance og overskud i dit liv - som menneske, partner, leder - som DIG!

"Vær dig selv - alle andre er allerede optaget"

Oscar Wilde           

Hvad er Breathwork?


Breathwork er helt essentielt en metode, der hjælper dig med at genfinde din egen superpower: Dit eget åndedræt. 


En transformerende breathwork journey er en guidet, meditativ rejse understøttet af udvalgt musik, hvor du ved at bruge særlige vejrtrækningsmetoder får adgang til kroppens stærkeste selv-healende mekanisme - åndedrættet.

Hver transformerende breathwork journey har sit specifikke tema, og undervejs bruges flere forskellige åndedrætsteknikker. Du vil opleve dyb healing af gamle overbevisninger, traumer, stress og ubalancer både på det fysiske, emotionelle og psykiske plan. 


9D Breathwork er ud over ovenstående en helt særlig, unik oplevelse, hvor hver enkelt journey er understøttet af et specialdesignet multi-dimensionelt lydunivers, med musik, lyde, vibrationer og elementer fra bl.a NLP, hypnose, neural beats og Solfeggio frekvenser, som hjælper med at balancere kroppens energisystemer.

På en 9D journey kommer du derfor virkelig dybt og kan arbejde med dine issues på et meget dybt plan.


Der er mange stærke positive effekter af breathwork - nogen af de mest almindelige er:


  • Mindre stress
  • Bedre følelsesmæssig regulering
  • Healing af traumer og følelser
  • Nærvær og mindfulness
  • Indre fred
  • Bedre fokus og opmærksomhed
  • Mere ro og balance
  • Bedre selvværd
  • Færre symptomer på depression
  • Mental klarhed og indsigtBedre og mere søvn

Coaching og lederudvikling

1-til-1 Coaching er en udviklende, fremadrettet samtale, med det formål at frisætte de ressourcer og det potentiale, du allerede har i dig.

Det sker typisk ved at stille uddybende spørgsmål ,som skaber indsigt og refleksion, eller ved at introducere konkrete værktøjer eller metoder, som kan hjælpe dig med at nå dine mål.


Du kan vælge enten et målrettet forløb på 5 sessioner eller en klippekorts-løsning med enten 5 eller 10 sessioner. Uanset vil vi altid aftale såvel mål som indhold for både dit forløb og hver enkelt session.

Teamcoaching og Relationship Systems Intelligence

Grundlæggende for mit arbejde med at coache og udvikle højt performende teams er bl.a. teorien om Intelligente Relationelle Systemer (Relationship Systems Intelligence -RSI).


Udgangspunktet er et systemisk perspektiv, der ser teamet/gruppen som et dynamisk system, som samlet set er mere end blot summen af de individer, der indgår i gruppen.


Ofte fokuserer vi på den emotionelle eller sociale intelligens i udvikling og teamarbejde, men her flyttes fokus til at arbejde med og udvikle relationerne i teamet.


Når vi arbejder med teamets identitet afstemmer vi forventninger og roller, og skaber bedre forståelse og enighed om mål og retning. Det betyder helt konkret at teams med høj RSI performer bedre og er bedre til at håndtere uenigheder samt til at forankre og sikre varige forandringer.

Mette Brynnum

Mit navn er Mette Brynnum og jeg arbejder med Energy Management - hvordan du bevidst arbejder med, udvikler og sætter målrettede intentioner for din personlige energi.

På den måde har jeg i mere end 20 år hjulpet mennesker med professionel og personlig transformation - som breathworker, coach, konsulent, mentor og underviser.


Mit fokus er holistisk, ikke bare det hele menneske, men også hvem vi er og hvordan vi indgår i relationer. 


Jeg afholder sessioner med Breathwork og coaching enten som 1-2-1 eller i  grupper, begge dele både fysisk og online. Deruodver afholder jeg workshops og træningsforløb for teams, enten med udgangspunkt i åndedrættet, "Fyraftenspust", eller udfra min model - RELATE to Cultivate. 


I min faglige rygsæk har jeg bl.a. flg. uddannelser:


- ICF cert. Organisational and Relationship Systems Coach

- Transformational Breath Coach & 9D Breathmaster 

- NLP HR og Enneagram Master Coach

- Åndedrætsterapeut / Rebirther

- Inkahealer

- Organisationspsykologi

Udtalelser

“Det var en kæmpe øjenåbner, at åndedrættet kan bruges så effektivt. Det var en fantastisk oplevelse - TAK!”Tine V.


“Mette førte mig, med rutineret og kyndig vejledning, på en indre rejse ved hjælp af mit eget åndedræt. Gennem sessionen hos Mette fik jeg en ægte følelse af, at det er muligt at give slip på mine selvskabte begrænsninger.

Tak, Mette!”Heidi J.


“Mette er en meget kompetent og vidende behandler. Hun er ydmyg og har respekt, og hun formår at skabe tryghed og tillid i processen og til det, der skal ske, hvilket gør det nemmere at slappe af, så vi kan arbejde meget dybt. Det var en meget powerfuld oplevelse, og jeg glæder mig til nu at erfare, hvad der egentlig er forandret inde i mig.”Helle G.
Kontakt