Relationer er den valuta, der driver alle organisationer

Relate to cultivate 

Mette Brynnum

I mere end 20 år har jeg arbejdet med forandringsledelse og udvikling af mennesker, teams og organsationer - som coach, konsulent, mentor og underviser.


De seneste år har jeg specialiseret mig i at arbejde med Relationship Management og udvikle og træne ledere til at at skabe højt performende teams gennem stærke relationer.


Jeg holder workshops og udvikler træningsforløb for enkeltpersoner og teams udfra min model - RELATE to Cultivate. 

Relationship Systems Intelligence

Grundlæggende for mit arbejde med udvikling af højt performende teams er bl.a. teorien om Intelligente Relationelle Systemer (Relationship Systems Intelligence).


Udgangspunktet er et systemisk perspektiv, der ser teamet/gruppen som et dynamisk system, som samlet set er mere end blot summen af de individer, der indgår i gruppen.


Ofte fokuserer vi på den emotionelle eller sociale intelligens i udvikling og teamarbejde, men her flyttes fokus til at arbejde med og udvikle relationerne i teamet.


Når vi arbejder med teamets identitet afstemmer vi forventninger og  skaber bedre forståelse og enighed om mål og retning. Det betyder helt konkret at teams med høj RSI performer bedre og er bedre til at forankre og sikre varige forandringer.

Har dit team høj Relationel Systemisk Intelligens (RSI)?

Tegn på/konsekvenser ved lav RSI:


 • Giftige eller dysfunktionelle kommunikationsmønstre


 • Dårlig team moral og / eller stress og udbrændthed


 • Uklare eller subjektive mål


 • Konfliktundgåelse og mangel på beslutninger og løsninger


 • Mangel på kreativitet, produktivitet og team-synergi


 • Uklare roller eller rolleforvirring i teamet

Tegn på/konsekvenser ved lav RSI:


 • Fokus på hele teamet


 • Tydelig kommunikation og fælles målfokus


 • Reduceret antal konflikter mellem medarbejdere


 • Minimal modstand overfor forandringer


 • Højere medarbejdertilfredshed og mindre fravær


 • Varige og velforankrede forandrings-implementeringer

Udtalelser

Henrik J.

Målet om at sætte gruppen og grupperelationerne i spil blev klart opnået.

Drøftelserne efter at alle havde givet deres mening til kende visuelt fungerede rigtigt godt. En god og inspirerende oplevelse.

Erik V.

Måden at tænke os selv ind i et andet miljø ”metaforisk” gav en anden mulighed for at se os selv og definere vores forhold i et andet perspektiv. Det var en inspirerende og alternativ måde at tænke og reflektere på.

Rene T.

Relationsøvelserne var det mest interessante, at høre det alle sagde i tilknytning til deres standpunkt og hvordan de havde det med beslutningen, var med til at belyse nogle af de ”nuancer”, der er i vores opfattelser i gruppen.

Den største relations- og forretningsmæssige AHA oplevelse for mig var, at vi alle kender hinandens udfordringer og har en meget åben og anerkendende tilgang til hinanden.

Kontakt